?

Log in

calm gizmo brain [userpic]
by calm gizmo brain (yukino_fujin)
at November 11th, 2008 (10:12 am)


Hello, mga kababayan! I'm Clariz, living in Cavite, Philippines.

I would just like to promote my community, </a></b></a>filipino_fanfic  . Kaya kung meron sa inyo na mga mahilig magsulat diyan, lalo na ng mga fanfics, sana sumali kayo! I encourage fanfic writers of all fandom to join my community.

I hope this post will be allowed. Salamat po!